neděle 14. července 2024


Titulí strana Mapa serveru Kontakty

Doporučení pro členy ZO OSŽ při škodní události!

28.10.2022

Pokud dojde ke škodní události člen OSŽ by měl neodkladně kontaktovat předsedu ZO OSŽ a informovat ho, že došlo ke škodní události a nechat se znovu pojistit.

Protokol o projednání náhrady škody podle ustanovení § 263 ZP

- člen OSŽ nepodepisuje (podepisuje se až po sdělení Kooperativa pojišťovna a.s.) a prvotně uvede do Protokolu o projednání náhrady škody:

V dokumentu SŽ v bodě vyjádření zaměstnance

Zaměstnanec souhlasí / nesouhlasí se sepsáním Uznání závazku k náhradě a Dohody o způsobu náhrady škody. Zde by měl zaměstnanec škrtnout souhlasí a napsat tento text:

"Vzhledem k tomu, že nejsem schopen posoudit výši škody a oprávněnost Vašeho nároku, jsem pojištěn u Kooperativy pojišťovny a.s., tento nárok budu řešit jejím prostřednictvím, dle zákona o pojistné smlouvě do 3 měsíců. Kooperativa pojišťovna a.s. po doložení všech potřebných dokladů posoudí oprávněnost nároku zaměstnavatele, stejně i skutečnou výši vzniklé škody."

 

Uznání závazku k náhradě škody a dohodu o způsobu náhrady škody 

- u náhrady škody požadované zaměstnavatelem po zaměstnanci (pojištěný člen) OSŽ doporučeno nepodepisovat.

V dokumentu SŽ bod č. 5

Zaměstanec se zavazuje uhradit částku prostřednictvým své pojišťovny z pojištění odpovědnosti ve lhůtě do 3 měsicú od uzavření této dohody. V připadě, že částka nebude v této lhůtě uhrazena, zavazuje se zaměstnanec celou částku uhradit najednou do 15 dnů od uplynutí této lhůty.

Z tohoto důvodu by neměl být tento dokument podepsán zaměstnancem. Důvod nepodepsání je uveden v Protokolu o projednání náhrady škody v bodě vyjádření zaměstnance.

(Předseda)

ZO OSZ Železniční stanice
Nákladní 344, 460 01 Liberec

TITULNÍ STRANA | MAPA SERVERU
KONTAKTY 

© 2010 - ZO OSZ LIBEREC