neděle 14. července 2024


Titulí strana Mapa serveru Kontakty

Oznam Volby 2021

11.4.2022

Ve dnech 14.6.-21.6.2021 proběhly volby do ZV OSŽ žst. Liberec. Výsledek viz . Protokol o výsledku voleb do ZV OSŽ a RK ZO OSŽ přímou volbou. 

Na první schůzi nově zvoleného ZV OSŽ  dne 28.6.2021 byla provedena volba předsedy ZO a předsedy RK . Předsedou ZO OSŽ žst. Liberec byl zvolen pan Petr Řezníček a předsedou RK byl zvolen pan Martin Beneš. Dále byla provedena volba místopředsedy, hospodářky a inspektora BOZP.

Místopředsedkyní se stala paní Vladislava Bergerová, hospodářkou paní Štěpánka Šubrtová a inspektorem BOZP pan Martin Mládek.

Závodní výbor byl navržen a zvolen podle profesí a zaměstnavatelů příslušných k ZO.

Čtyři členové za SŽ s.o., dva za ČD a.s. a jeden za ČD Cargo.

Za SŽ s.o.

Petr Řezníček

Štěpánka Šubrtová

Martin Mládek

Oldřich Pejšek

Za ČD a.s.

Vladislava Bergerová

Zdena Mašková

Za ČD Cargo

Otto Ressl

 

   Protokol o výsledku voleb do ZV OSŽ a RK ZO OSŽ zobrazíte kliknutím na logo

(Předseda)

ZO OSZ Železniční stanice
Nákladní 344, 460 01 Liberec

TITULNÍ STRANA | MAPA SERVERU
KONTAKTY 

© 2010 - ZO OSZ LIBEREC