pondělí 20. května 2024


Titulí strana Mapa serveru Kontakty

PKS 2015 ČD Cargo, a.s.dnes podepsána.

28.12.2014

Dne 18.12.2014 v odpoledních hodinách byla podepsána Podniková kolektivní smlouva pro rok 2015, včetně souvisejících interních norem.

Nárůst tarifních stupňů je ve výši 3%. Výkonová odměna ve stávající výši roku 2014 (5,90 a 8,25%), stejně jako výměra dovolené (5 týdnů) a pracovní doba (36 a 37,5hod týdně). Dále bylo dohodnuto navýšení nominální hodnoty stravenky (z 60,-Kč na 80,-Kč), rozšíření zaměstnání, která mají nárok na KOP, a o 1% zvýšen příplatek za práci v noci (nově 12%).

Spolu s Podnikovou kolektivní smlouvou vstoupí v platnost i nový Katalog zaměstnání a Zásady pro poskytování osobního ohodnocení.

V Zásadách pro poskytování osobního ohodnocení bylo "udržování kvalifikace" přepracováno do motivační složky, doplňkové činnosti byly zrušeny ve vazbě na nový Katalog zaměstnání a vznikly nové motivační složky - pro zaměstnance letmo a pro zaměstnance ve specifikovaných povoláních, kteří řídí služební auto.

V Katalogu zaměstnání jsou popsány činnosti jednotlivých zaměstnání podle stávajícího stavu, s tím, že některá zaměstnání budou nově zařazena do jednotlivých tarifnich stupňů. Zejména jde o zapracování doplňkových činností do nových rozsahů činností.

   PKS CARGO 2015 zobrazíte kliknutím na logo

   Zásady hospodaření se SF ČD Cargo zobrazíte kliknutím na logo

   Zásady pro poskytování osobního ohodnocení zobrazíte kliknutím na logo

(Nekola Radek)

ZO OSZ Železniční stanice
Nákladní 344, 460 01 Liberec

TITULNÍ STRANA | MAPA SERVERU
KONTAKTY 

© 2010 - ZO OSZ LIBEREC