sobota 22. června 2024


Titulí strana Mapa serveru Kontakty

Podepsáno Memorandum ....

22.8.2011

 Dne 4.8.2011 došlo k podpisu memoranda o zajištění přechodu "živé dopravní cesty" k SŽDC. Blíže k tomu v článku a soubor je i ke stažení ve formátu .pdf

Citace článku z Ozoru:

Ve středu 3. srpna v odpoledních hodinách bylo na Ministerstvu dopravy ČR podepsáno memorandum k převodu zaměstnanců řízení provozu ČD k SŽDC. Podpis pod dokument, který zajišťuje zachování sociálních podmínek zaměstnanců po převodu řízení provozu od Českých drah (ČD) ke Správě železniční dopravní cesty (SŽDC) k 1. 9. 2011, vedle ministra dopravy Pavla Dobeše připojili také zástupci obou zaměstnavatelů – SŽDC a ČD – a rovněž devíti odborových svazů působících na železnici, včetně OSŽ.

Jak v rámci slavnostního aktu připomněl ministr dopravy Pavel Dobeš, lze memorandum právem vnímat jako završení další etapy transformace české železnice. „Myslím si, že je určitě dobře, že jsme navázali na předchozí práci ministrů a pokračujeme v transformaci železnice,“ řekl ministr s tím, že jej zejména těší, že se podařilo nalézt společnou řeč, a to nejen při tvorbě memoranda, ale i v názorech na rozpočet na rok 2012. „Za ministerstvo dopravy mohu slíbit, že bude vyvíjen tlak na to, aby bylo toto memorandum dodrženo. A pokud by mělo dojít k nějaké změně, tak aby to byla změna akceptovatelná pro všechny strany.“

Podle Pavla Habarty, pověřeného ředitele Správy železniční dopravní cesty, se díky spolupráci zaměstnavatelů a odborů nakonec podařilo připravit dokument, který přesahuje rámec memoranda. „Zaměstnavatelé a odbory společně vytvořili dokument, o který se dá opřít. Dospěli jsme nejenom k nějakému přijatelnému kompromisu, ale i k něčemu, co bych nazval systémovým řešením.“

Rovněž zástupce Českých drah Jiří Kolář kvitoval existenci memoranda jako dalšího kroku transformace české železnice. „Všichni, jak tady sedíme kolem stolu, víme, že česká železnice stále ještě není dotransformovaná.“

A konečně existenci memoranda přivítali i zástupci odborů, za přítomné to shrnul předseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša. „Jsme rádi, že se k tomuto výsledku dospělo, byť je to pouze první krok,“ upozornil a dodal, že na tento krok musí pochopitelně navazovat kroky další. „Ať už to jsou záležitosti týkající se rozpočtu, tak i dalšího fungování železnice u nás. Proto si myslím, že 18. srpna na jednání Tripartity to rozhodně jednoduché nebude,“ dodal.

Michael Mareš 

 

Text memoranda

(Mates + Obzor)

ZO OSZ Železniční stanice
Nákladní 344, 460 01 Liberec

TITULNÍ STRANA | MAPA SERVERU
KONTAKTY 

© 2010 - ZO OSZ LIBEREC