sobota 22. června 2024


Titulí strana Mapa serveru Kontakty

Podniková kolektivní smlouva Správy železniční dopravní cesty podepsána!!!

7.12.2019

 V pátek 6.12.2019 došlo krátce po poledni ke shodě všech devíti odborových centrál a vedení  SŽDC na nové kolektivní smlouvě, platné od 1.1.2020.

Krátce na to byla PKS na rok 2020 podepsána.

Ke společnému kompromisu vedla cesta dlouhá a rozhodně ne jednoduchá. Už v začátku nebyla podepsána pravidla v Dohodě o  kolektivním vyjednávání, a to jednou posléze dvěma OC. Když nakonec ke shodě došlo, stejně byla ze stran dvou OC porušována.  SOSaD se nezúčastňoval některých jednání a pokud ano tak neměl k vyjednávání mandát. ADP zase nectilo kvótu tří zástupců a chodili na KV většinou ve čtyřech. I přesto lze konstatovat, že průběh KV byl korektní a konstruktivní. Už proto, že  nám šlo o stejnou věc. Téměř vždy vystupovaly OC jednotně a se stejným cílem.

Největším problémem se kromě každoročního nárustu mezd stal v letošním roce příspěvek na dopravu. To, jak to nakonec asi dopadne v JMK nás velmi mrzí a je otázkou, jak to dále řešit? Je třeba si uvědomit, že problém nenastal teď, ale daleko dříve. Alespoň malou náplastí je zavedení příspěvku na dopravu ve výši 3600 Kč za rok. V některých příspěvcích na sociálních sítích se dočteme, že kdyby se souhlasilo s nižší částkou, už by s tím nešlo nic dělat. Není to pravda. I k dalším již dříve schváleným bodům jsme se vraceli. Cílem KV není přece upozorňovat na to kdo má větší zásluhu na podpisu PKS . Cílem musí být především to, aby se pro zaměstnance podařilo vyjednat co nejlepší podmínky pro další práci. A to především v oblasti mezd a dalších benefitů. Snad se to podařilo...

Nejdůležitější změny v PKS platné od 1.1.2020:

- platnost na jeden rok

- navýšení tarifních mezd o 4,5%

- výkonová odměna základní z 5,0 na 5,5%, objem VO z 5,7 na 6,7%, rozpětí VO od 5,5 do 30%

- navýšení částky za domácí pohotovost z 25 na 35 Kč/hod, u HZS pohotovosti z 40 na 50 Kč/hod

- u HZS rizikový příplatek z 1000 na 2000 Kč/měs. atd.

- příplatek za práci v So a Ne z 12 na 13%, za práci v noci z 12 na 14%

- KOP přesunutí některých profesí z tříletého do dvouletého cyklu, zařazení dalších profesí do nároku na KOP

- zařazení profesí závorář, a hradlař-hláskař do 36 hodinového pracovního režimu

- zavedení příspěvku na dopravu ve výši 3600 Kč/rok

- zvýšení výše zvláštní odměny z 400 na 500 Kč/měs.

- zvýšení částek u odměny z dohody pro pracovníka dozoru na 94, 98 a 102 Kč

- zvýšení sazby při odstupném z 40000 na 45000 Kč

- odměna za nástup v noci 80 Kč, odměna za krátkou směnu 40 Kč

- stravenky z 90 na 100 Kč, ze 110 na 120 Kč

- zvláštní odměna sjednocena na 700 Kč/měs pro držitele licence strojvedoucí a pro výpravčí Praha hl.n. a Brno hl.n

Dále bude vyplacena se mzdou za měsíc listopad odměna GŘ ve výši 9000 Kč a ve stejném termínu i v letošním roce příspěvek na dopravu ve výši 3600 Kč.

(Miroslav Maincl)

ZO OSZ Železniční stanice
Nákladní 344, 460 01 Liberec

TITULNÍ STRANA | MAPA SERVERU
KONTAKTY 

© 2010 - ZO OSZ LIBEREC