pondělí 20. května 2024


Titulí strana Mapa serveru Kontakty

Příspěvek FKSP na individuální rekreaci z prostředků OŘ SŽDC Hradec Králové

4.2.2019

Vážené kolegyně a kolegové, teprve dnes 1.2.2019 došlo k souběhu podpisů všech OC při OŘ Hradec Králové k zásadám FKSP a k výkonnostním odměnám, takže mi připadá normální Vás s tímto seznámit a informovat Vás o průběhu jednání dne 22.1.2019 až nyní.

V poslední době jste se možná setkali s návrhem odborové organizace ADP na příspěvek pro individuální rekreaci z prostředků FKSP OŘ HK a s jeho výhodou pro všechny zaměstnance. Proběhlo jednání Odborových centrál, na kterém se také jednalo o FKSP. Zaměstnavatel předložil návrh zásad FKSP, ke kterým nemělo OSŽ výhrady. ADP navrhovalo zahrnout do zásad příspěvek na individuální rekreaci a vyškrtnout ze zásad příspěvek na krev a možnost snížení stravenky na 12 Kč. OSŽ s tímto návrhem nesouhlasilo a navrhovalo zahrnout příspěvek na rekreaci v roce 2020, aby všichni zaměstnanci o této možnosti věděli předem a měli šanci se rozhodnout, jakou rekreaci si zvolí. Zda rekreaci z katalogu ČD Travel nebo individuální rekreaci. S tímto návrhem ADP zásadně nesouhlasilo a trvalo na příspěvku na rekreaci již v letošním roce s tím, že zásady nepodepíši. OSŽ si bylo vědomo toho, co nastane, pokud se zásady nepodepíší: např. žádný příspěvek na stravenky, nulové čerpání věcných a peněžních darů a sociální výpomoci. Proto přišlo OSŽ s návrhem konkrétní částky na vyčlenění kapitoly FKSP individuální rekreace, a to v částce 3 500 000 Kč na rok 2020. S tímto návrhem zástupci ADP souhlasili a byla k tomuto sepsána „Dohoda“. Chtěli bychom Vám tímto vysvětlit, co přinese změna rozpočtu pro Vás běžné uživatele FKSP v příštím období při poskytování individuální rekreace. Zařazení příspěvku na rekreace přinese veliký zásah do rozpočtu všech kapitol čerpání, ale nejvíc bude omezen paragraf 8 – Kultura a sport, kde může dojít ke krácení přídělu z důvodu přesunu peněz. Došlo by k omezení čerpání na Vaše aktivity typu výletů, zájezdů, návštěv divadel, muzikálů a sportovních akcí. S velkou pravděpodobností by mohlo dojít ke snížení příspěvku na stravování, a to z dnešních 14,-Kč např.na 10,-Kč. Snahou OSŽ je dohodnout všem členům OSŽ, zaměstnancům OŘ Hradec Králové, co nejširší možnosti čerpání FKSP s ohledem na přidělovanou finanční částku do rozpočtu FKSP na příslušný rok.

(Ploc Pavel)

ZO OSZ Železniční stanice
Nákladní 344, 460 01 Liberec

TITULNÍ STRANA | MAPA SERVERU
KONTAKTY 

© 2010 - ZO OSZ LIBEREC