středa 24. dubna 2024


Titulí strana Mapa serveru Kontakty

ZAP

18.11.2014

Co je zkratka ZAP, kdy vzniklo a jaké má uspořádání?

Počínaje 1. říjnem 2014 vznikla v rámci ČD a.s. nová organizační jednotka "Zákaznický personál" ( dále jen ZAP ) sloučením organizačních jednotek VDOD a KCOD. Z části bývalého KCOD Liberec bylo zřízeno ROC ( Regionální obchodní centrum ) pro styk s objednateli dopravy.
RCVD Liberec a KCOD Liberec bylo sloučeno a včleněno pod Regionální pracoviště ZAP Pardubice. To vzniklo na území Libereckého, Královéhradeckého a Pardubického kraje dle územního členění České republiky NUTS ll.
V Liberci byl nově ustanoven přednosta, který řídí celý Liberecký kraj a přímo oblast Liberce a Frýdlantu v Čechách. Dále jsou zde dva dozorčí. Jeden pro oblast Turnova a Tanvaldu a druhý pro oblast České Lípy. Pracoviště komanda, které je nadále v Liberci nově komanduje jak mobilní tak stacionární personál. To jest jízdu a pokladní.
Zůstala také jedna skladová referentka se sídlem v Liberci.
Po odborové stránce muselo také nutně dojít k organizačním změnám. Nově se schází jak vlakový doprovod tak pokladní na jednání s přednostou. Prozatím každý měsíc. V říjnu došlo k ustanovení Výboru OSŽ při RP ZAP Pardubice, který bude jednat s vedením ZAP Pardubice a jsou zde delegováni členové jednotlivých Výborů OSŽ v obvodu ZAP Pardubice. Nadále fungují celorepublikové Výbory VDOD a KCOD v Praze.

(Třešňák)

ZO OSZ Železniční stanice
Nákladní 344, 460 01 Liberec

TITULNÍ STRANA | MAPA SERVERU
KONTAKTY 

© 2010 - ZO OSZ LIBEREC