neděle 14. července 2024


Titulí strana Mapa serveru Kontakty

Zásadní rysy PKS ČD, a.s. 2015

28.12.2014

Rozsah týdenního fondu pracovní doby a dovolené je shodný jako v roce 2014. Také ostatní ustanovení základního textu PKS (včetně KOP) jsou stejná jako v letošním roce.

Významnější rozdíly:

nárůst tarifních mezd o 2,9% ve všech tarifních stupních

zvýšení nominální hodnoty stravenek o 10 Kč

zvýšení hodnoty započitatelných dob u dělených směn v kategorii 50% průměrné mzdy o 10 minut (tj. od 0-135 min. na hodnotu 0-145 min.)

zvýšení výkonových odměn u zaměstnanců v tzv. "rizikových povoláních" (vedoucí posunu, posunovač, vozmistr, strojvedoucí, výpravčí, signalista, výhybkář, dozorce depa a vlakové čety v případech, kdy jsou v čele sunutého vlaku nebo řídí posun) o 0,8 - 1,5% měsíčně s vyhodnocením vždy za 3 měsíce

jednorázový doplatek (z PKS 2014) všem zaměstnancům ČD, a.s. ve výši 1000 Kč splatný ve výplatním termínu za prosinec 2014

   PKS ČD na rok 2015 zobrazíte kliknutím na logo

(Vladislav Vokoun)

ZO OSZ Železniční stanice
Nákladní 344, 460 01 Liberec

TITULNÍ STRANA | MAPA SERVERU
KONTAKTY 

© 2010 - ZO OSZ LIBEREC