sobota 22. června 2024


Titulí strana Mapa serveru Kontakty

PKS SŽDC 2017

21.12.2016

Jednání o podobě Podnikové kolektivní smlouvy SŽDC po 1.1.2017 pokračovala  v sídle organizace dne 21.12.2016.

V 11:30 hod. podepsal generální ředitel Správy železniční dopravní cesty, státní organizace Ing. Pavel SURÝ společně se zástupci všech odborových centrál 1. změnu Podnikové kolektivní smlouvy na období 2016 - 2017, která bude účinná od 1. 1. 2017.

Výsledek dnes projednávaných bodů:

1. Příloha č. 2 čl. 33 bod 3. a): Základní sazba výkonové odměny 4,5 %.

2. Příloha č. 2 čl. 33 bod 3. b): Rozpětí sazeb výkonové odměny v případě dohody u oblastních ředitelství 3,5 až 17 % tarifní mzdy.

3. Příloha č. 2 čl. 33 bod 4): Výše objemu pro výplatu VO v rámci disponibilních plánovaných (volných) mzdových prostředků 4,9 %.

4. Příloha č. 2 čl. 34 bod 3: Použitelné mzdové náklady na mimořádné odměny 1,0 %.

5. Příloha č. 2 čl. 38 Profesní odměna: Nově sjednána měsíční odměna 250 Kč také držitelům platné licence strojvedoucího.

6. Příloha č. 2.1: Sazby tarifních mezd sazeb A a B zvýšeny o 3,4 %.

7. Příloha č. 2.1 čl. 13: Sazby odměn pracovníka dozoru:

A: 71;

B: 75;

C: 80;

D: 85.

8. Příslib vyplacení mimořádné odměny 2 000 Kč/zaměstnanec v listopadu 2017 v případě splnění plánovaného hospodářského výsledku.

9. Změna Směrnice SŽDC č. 29 – přidání zaměstnání kontrolor – defektoskopista, diagnostik do kategorie 3.

U ostatních rozporných bodů bylo dohodnuto zachování dosavadního znění.

  Změny v PKS SZDC pro rok 2017
  PKS SŽDC na rok 2017

(Grofik)

ZO OSZ Železniční stanice
Nákladní 344, 460 01 Liberec

TITULNÍ STRANA | MAPA SERVERU
KONTAKTY 

© 2010 - ZO OSZ LIBEREC