čtvrtek 23. března 2023


Titulí strana Mapa serveru Kontakty

KONFERENCE

6.3.2023

Dne 3.4.2020 od 14.30 hod. se koná konference ZO OSŽ žst. Liberec. Proto prosíme o hojnou účast!!!

Pozor změna adresy, kancelář se nachází ve dvoře vedle Hasičů SŽ, když to nebudete moct najít, volejte 737 275 165!!!

(Předseda)

[ celý článek ]

Přestěhovaná kancelář ZO OSŽ Liberec!!!

1.1.2023

Vážení členové, dovolujeme si Vám oznámit, že z důvodu přestěhování naší kanceláře nás naleznete na novém místě: Nákladní 344/2 Liberec 2

V případě dotazů volejte předsedovi panu Řezníčkovi na tel. 737 275 165.

(Předseda)

PF OSŽ

Tíživá sociální situace v návaznosti na energetickou krizi.

19.12.2022

Tíživá sociální situace v návaznosti na energetickou krizi.

(JUDr. Petr Večeř)

[ celý článek ]


Doporučení pro členy ZO OSŽ při škodní události!

Pokud dojde ke škodní události člen OSŽ by měl neodkladně kontaktovat předsedu ZO OSŽ a informovat ho, že došlo ke škodní události a nechat se znovu pojistit.

28.10.2022

Pokud dojde ke škodní události člen OSŽ by měl neodkladně kontaktovat předsedu ZO OSŽ a informovat ho, že došlo ke škodní události a nechat se znovu pojistit.

(Předseda)

[ celý článek ]

Aktuální informace k problematice pojištění.

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem povolání zaměstnavateli.

30.5.2022

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem povolání zaměstnavateli.

(JUDr. Petr Večeř)

[ celý článek ]


Oznam Volby 2021

Ve dnech 14.6.-21.6.2021 proběhly volby do ZV OSŽ žst. Liberec. Výsledek viz . Protokol o výsledku voleb do ZV OSŽ a RK ZO OSŽ přímou volbou. 

11.4.2022

Ve dnech 14.6.-21.6.2021 proběhly volby do ZV OSŽ žst. Liberec. Výsledek viz . Protokol o výsledku voleb do ZV OSŽ a RK ZO OSŽ přímou volbou. 

(Předseda)

[ celý článek ]

Možnost poskytnutí dotace na rekreaci Staré Splavy pro zaměstnance Správy železnic!!!

Rekreace s dotací pro rok 2021: Všechny žádosti o příspěvek na rekreaci z prostředků FKSP OŘ Hradec Králové se podávají prostřednictvím Personálního portálu (STKR) – viz Postup vyplnění žádosti, U příspěvků z FKSP OŘ Hradec Králové: - musí být žádost o příspěvek podána minimálně 3 týdny před nástupem na rekreaci a je podkladem pro vystavení objednávky na rekreaci, - zaměstnavatel odkupuje poukaz na rekreaci v plné hodnotě, na základě žádosti zaměstnance, za cenu sníženou o příspěvek z FKSP, - při prokázání neoprávněného čerpání příspěvku z FKSP zaviněného zaměstnancem je zaměstnanec povinen vrátit všechny obdržené příspěvky na daný účet, uhradit zaměstnavateli vzniklé náklady a v daném kalendářním roce mu již nelze poskytnout žádný příspěvek z FKSP, - příspěvky na rekreace, zájezdy (včetně těch hromadných) a TDM se poskytují zaměstnanci jako nepeněžní plnění. Z celkové hodnoty těchto příspěvků za kalendářní rok je od daně z příjmu osvobozena částka nejvýše 20 000,- Kč. V případě překročení limitu bude částka převyšující limit připočítána zaměstnanci ke zdanitelnému příjmu. Pokud jste čerpali již z C-FKSP, můžete čerpat pouze do výše 5 000,- Kč. Příspěvek dle zásad je pouze na zaměstnance!  

18.6.2021

Rekreace s dotací pro rok 2021:
Všechny žádosti o příspěvek na rekreaci z prostředků FKSP OŘ Hradec Králové se podávají prostřednictvím Personálního portálu (STKR) – viz Postup vyplnění žádosti,
U příspěvků z FKSP OŘ Hradec Králové:
- musí být žádost o příspěvek podána minimálně 3 týdny před nástupem na rekreaci a je podkladem pro vystavení objednávky na rekreaci,
- zaměstnavatel odkupuje poukaz na rekreaci v plné hodnotě, na základě žádosti zaměstnance, za cenu sníženou o příspěvek z FKSP,
- při prokázání neoprávněného čerpání příspěvku z FKSP zaviněného zaměstnancem je zaměstnanec povinen vrátit všechny obdržené příspěvky na daný účet, uhradit zaměstnavateli vzniklé náklady a v daném kalendářním roce mu již nelze poskytnout žádný příspěvek z FKSP,
- příspěvky na rekreace, zájezdy (včetně těch hromadných) a TDM se poskytují zaměstnanci jako nepeněžní plnění. Z celkové hodnoty těchto příspěvků za kalendářní rok je od daně z příjmu osvobozena částka nejvýše 20 000,- Kč. V případě překročení limitu bude částka převyšující limit připočítána zaměstnanci ke zdanitelnému příjmu.

Pokud jste čerpali již z C-FKSP, můžete čerpat pouze do výše 5 000,- Kč.

Příspěvek dle zásad je pouze na zaměstnance!

 

(FKSP OŘ Hradec Králové)

[ celý článek ]


<<<(1)2345>>>

stran: 9 | článků 54

ZO OSZ Železniční stanice
Nákladní 344, 460 01 Liberec

TITULNÍ STRANA | MAPA SERVERU
KONTAKTY 

© 2010 - ZO OSZ LIBEREC