středa 7. prosince 2022


Titulí strana Mapa serveru Kontakty

Doporučení pro členy ZO OSŽ při škodní události!

28.10.2022

Pokud dojde ke škodní události člen OSŽ by měl neodkladně kontaktovat předsedu ZO OSŽ a informovat ho, že došlo ke škodní události a nechat se znovu pojistit.

(Předseda)

[ celý článek ]

Aktuální informace k problematice pojištění.

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem povolání zaměstnavateli.

30.5.2022

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem povolání zaměstnavateli.

(JUDr. Petr Večeř)

[ celý článek ]

Oznam Volby 2021

Ve dnech 14.6.-21.6.2021 proběhly volby do ZV OSŽ žst. Liberec. Výsledek viz . Protokol o výsledku voleb do ZV OSŽ a RK ZO OSŽ přímou volbou. 

11.4.2022

Ve dnech 14.6.-21.6.2021 proběhly volby do ZV OSŽ žst. Liberec. Výsledek viz . Protokol o výsledku voleb do ZV OSŽ a RK ZO OSŽ přímou volbou. 

(Předseda)

[ celý článek ]


Možnost poskytnutí dotace na rekreaci Staré Splavy pro zaměstnance Správy železnic!!!

Rekreace s dotací pro rok 2021: Všechny žádosti o příspěvek na rekreaci z prostředků FKSP OŘ Hradec Králové se podávají prostřednictvím Personálního portálu (STKR) – viz Postup vyplnění žádosti, U příspěvků z FKSP OŘ Hradec Králové: - musí být žádost o příspěvek podána minimálně 3 týdny před nástupem na rekreaci a je podkladem pro vystavení objednávky na rekreaci, - zaměstnavatel odkupuje poukaz na rekreaci v plné hodnotě, na základě žádosti zaměstnance, za cenu sníženou o příspěvek z FKSP, - při prokázání neoprávněného čerpání příspěvku z FKSP zaviněného zaměstnancem je zaměstnanec povinen vrátit všechny obdržené příspěvky na daný účet, uhradit zaměstnavateli vzniklé náklady a v daném kalendářním roce mu již nelze poskytnout žádný příspěvek z FKSP, - příspěvky na rekreace, zájezdy (včetně těch hromadných) a TDM se poskytují zaměstnanci jako nepeněžní plnění. Z celkové hodnoty těchto příspěvků za kalendářní rok je od daně z příjmu osvobozena částka nejvýše 20 000,- Kč. V případě překročení limitu bude částka převyšující limit připočítána zaměstnanci ke zdanitelnému příjmu. Pokud jste čerpali již z C-FKSP, můžete čerpat pouze do výše 5 000,- Kč. Příspěvek dle zásad je pouze na zaměstnance!  

18.6.2021

Rekreace s dotací pro rok 2021:
Všechny žádosti o příspěvek na rekreaci z prostředků FKSP OŘ Hradec Králové se podávají prostřednictvím Personálního portálu (STKR) – viz Postup vyplnění žádosti,
U příspěvků z FKSP OŘ Hradec Králové:
- musí být žádost o příspěvek podána minimálně 3 týdny před nástupem na rekreaci a je podkladem pro vystavení objednávky na rekreaci,
- zaměstnavatel odkupuje poukaz na rekreaci v plné hodnotě, na základě žádosti zaměstnance, za cenu sníženou o příspěvek z FKSP,
- při prokázání neoprávněného čerpání příspěvku z FKSP zaviněného zaměstnancem je zaměstnanec povinen vrátit všechny obdržené příspěvky na daný účet, uhradit zaměstnavateli vzniklé náklady a v daném kalendářním roce mu již nelze poskytnout žádný příspěvek z FKSP,
- příspěvky na rekreace, zájezdy (včetně těch hromadných) a TDM se poskytují zaměstnanci jako nepeněžní plnění. Z celkové hodnoty těchto příspěvků za kalendářní rok je od daně z příjmu osvobozena částka nejvýše 20 000,- Kč. V případě překročení limitu bude částka převyšující limit připočítána zaměstnanci ke zdanitelnému příjmu.

Pokud jste čerpali již z C-FKSP, můžete čerpat pouze do výše 5 000,- Kč.

Příspěvek dle zásad je pouze na zaměstnance!

 

(FKSP OŘ Hradec Králové)

[ celý článek ]

Volby do Závodního výboru a Revizní komise 2021!

Volby proběhnou v termínu od 14.6.2021 – 21.6.2021 na jednotlivých pracovištích.

7.6.2021

Volby proběhnou v termínu od 14.6.2021 – 21.6.2021 na jednotlivých pracovištích.

(Předseda)

[ celý článek ]


Návrh...

Zásady Hospodaření ZO OSŽ žst. Liberec pro rok 2021-2024 a Rozpočet ZO OSŽ žst. Liberec na rok 2021

24.2.2021

Zásady Hospodaření ZO OSŽ žst. Liberec pro rok 2021-2024 a Rozpočet ZO OSŽ žst. Liberec na rok 2021

(Předseda)

[ celý článek ]

PF 2021

15.12.2020

Vážení členové,

děkujeme za Vaší přízeň v letošním roce a přejeme Vám i Vašim blízkým klidné prožití Vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví, osobních i pracovních úspěchů.

Budeme se na Vás těšit opět v roce 2021.

(OSŽ Liberec)


<<<(1)2345>>>

stran: 9 | článků 51

ZO OSZ Železniční stanice
Nákladní 344, 460 01 Liberec

TITULNÍ STRANA | MAPA SERVERU
KONTAKTY 

© 2010 - ZO OSZ LIBEREC