pondělí 20. května 2024


Titulí strana Mapa serveru Kontakty

Podniková kolektivní smlouva Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, na rok 2015 podepsána!!!

16.12.2014

Dne 1. 12. 2014 pokračovalo jednání o podobě nové podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, po roce 2014 za účasti generálního ředitele Ing. Pavla Surého a zástupců všech 9 odborových centrál.

V průběhu jednání docházelo ke sbližování vzájemných stanovisek zaměstnavatele a odborových centrál. Na závěr jednání došlo ke shodě o textu podnikové kolektivní smlouvy s následujícími hlavními rozdíly oproti PKS SŽDC pro rok 2014:

nárůst mzdových tarifů o 2,9 %;

výše přislíbené základní sazby výkonové odměny: 4,00 % (s možností diferencované odměny u vybraných pracovišť v objemu maximálně 0,3 % a v rozsahu 3,7 % – 12 %);

rozšíření nárokovosti na kondiční pobyty o 4 profese (velitel JPO, zástupce velitele JPO, dispečer ŽDC a samostatný elektrodispečer);

zvýšení hodnot stravenek od 1. 4. 2015 na 80 Kč a nově od 1. 4. 2015 zavedení stravenek pro zaměstnance v nepřetržitém pracovním režimu v hodnotě 100 Kč.

Zároveň byly sjednány i zásady Fondu kulturních a sociálních potřeb Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, pro rok 2015 a zásad C - FKSP.

   PKS SŽDC 2015 zobrazíte kliknutím na logo

   Zásady FKSP SŽDC na rok 2015 (obecné) zobrazíte kliknutím na logo

  Zásady Centralizované části FKSP 2015 zobrazíte kliknutím na logo

(Mgr. Martin Malý)

ZO OSZ Železniční stanice
Nákladní 344, 460 01 Liberec

TITULNÍ STRANA | MAPA SERVERU
KONTAKTY 

© 2010 - ZO OSZ LIBEREC