pátek 21. ledna 2022


Titulí strana Mapa serveru Kontakty

Veřejná sbírka Živelní události léto 2021 - SŽ - dopis GŘ

4.7.2021

Výzva k podpoře zaměstnanců Správy železnic, státní organizace, postiženým živelní událostí v létě 2021...

(Generální ředitel Správy železnic, státní organizace, Bc. Jiřího Svobody, MBA)

[ celý článek ]

Možnost poskytnutí dotace na rekreaci Staré Splavy pro zaměstnance Správy železnic!!!

Rekreace s dotací pro rok 2021: Všechny žádosti o příspěvek na rekreaci z prostředků FKSP OŘ Hradec Králové se podávají prostřednictvím Personálního portálu (STKR) – viz Postup vyplnění žádosti, U příspěvků z FKSP OŘ Hradec Králové: - musí být žádost o příspěvek podána minimálně 3 týdny před nástupem na rekreaci a je podkladem pro vystavení objednávky na rekreaci, - zaměstnavatel odkupuje poukaz na rekreaci v plné hodnotě, na základě žádosti zaměstnance, za cenu sníženou o příspěvek z FKSP, - při prokázání neoprávněného čerpání příspěvku z FKSP zaviněného zaměstnancem je zaměstnanec povinen vrátit všechny obdržené příspěvky na daný účet, uhradit zaměstnavateli vzniklé náklady a v daném kalendářním roce mu již nelze poskytnout žádný příspěvek z FKSP, - příspěvky na rekreace, zájezdy (včetně těch hromadných) a TDM se poskytují zaměstnanci jako nepeněžní plnění. Z celkové hodnoty těchto příspěvků za kalendářní rok je od daně z příjmu osvobozena částka nejvýše 20 000,- Kč. V případě překročení limitu bude částka převyšující limit připočítána zaměstnanci ke zdanitelnému příjmu. Pokud jste čerpali již z C-FKSP, můžete čerpat pouze do výše 5 000,- Kč. Příspěvek dle zásad je pouze na zaměstnance!  

18.6.2021

Rekreace s dotací pro rok 2021:
Všechny žádosti o příspěvek na rekreaci z prostředků FKSP OŘ Hradec Králové se podávají prostřednictvím Personálního portálu (STKR) – viz Postup vyplnění žádosti,
U příspěvků z FKSP OŘ Hradec Králové:
- musí být žádost o příspěvek podána minimálně 3 týdny před nástupem na rekreaci a je podkladem pro vystavení objednávky na rekreaci,
- zaměstnavatel odkupuje poukaz na rekreaci v plné hodnotě, na základě žádosti zaměstnance, za cenu sníženou o příspěvek z FKSP,
- při prokázání neoprávněného čerpání příspěvku z FKSP zaviněného zaměstnancem je zaměstnanec povinen vrátit všechny obdržené příspěvky na daný účet, uhradit zaměstnavateli vzniklé náklady a v daném kalendářním roce mu již nelze poskytnout žádný příspěvek z FKSP,
- příspěvky na rekreace, zájezdy (včetně těch hromadných) a TDM se poskytují zaměstnanci jako nepeněžní plnění. Z celkové hodnoty těchto příspěvků za kalendářní rok je od daně z příjmu osvobozena částka nejvýše 20 000,- Kč. V případě překročení limitu bude částka převyšující limit připočítána zaměstnanci ke zdanitelnému příjmu.

Pokud jste čerpali již z C-FKSP, můžete čerpat pouze do výše 5 000,- Kč.

Příspěvek dle zásad je pouze na zaměstnance!

 

(FKSP OŘ Hradec Králové)

[ celý článek ]

Volby do Závodního výboru a Revizní komise 2021!

Volby proběhnou v termínu od 14.6.2021 – 21.6.2021 na jednotlivých pracovištích.

7.6.2021

Volby proběhnou v termínu od 14.6.2021 – 21.6.2021 na jednotlivých pracovištích.

(Předseda)

[ celý článek ]


Návrh...

Zásady Hospodaření ZO OSŽ žst. Liberec pro rok 2021-2024 a Rozpočet ZO OSŽ žst. Liberec na rok 2021

24.2.2021

Zásady Hospodaření ZO OSŽ žst. Liberec pro rok 2021-2024 a Rozpočet ZO OSŽ žst. Liberec na rok 2021

(Předseda)

[ celý článek ]

PF 2021

15.12.2020

Vážení členové,

děkujeme za Vaší přízeň v letošním roce a přejeme Vám i Vašim blízkým klidné prožití Vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví, osobních i pracovních úspěchů.

Budeme se na Vás těšit opět v roce 2021.

(OSŽ Liberec)


Memoriál Věrušky Lubasové 12. ročník

  Zveme Vás na tradiční výlet....

17.7.2020

  Zveme Vás na tradiční výlet....

(Grofik)

[ celý článek ]

DĚTSKÝ DEN FRÝDLANT 2020

 Dne 30.5.2020 od 13 hodin se uskuteční tradiční akce pro děti a dospělé na rozhledně u Frýdlantu v Čechách, kde Vás všechny srdečně zveme!!!

10.5.2020

 Dne 30.5.2020 od 13 hodin se uskuteční tradiční akce pro děti a dospělé na rozhledně u Frýdlantu v Čechách, kde Vás všechny srdečně zveme!!!

(Vlaďka)

[ celý článek ]


<<<(1)2345>>>

stran: 19 | článků 115

ZO OSZ Železniční stanice
Nákladní 344, 460 01 Liberec

TITULNÍ STRANA | MAPA SERVERU
KONTAKTY 

© 2010 - ZO OSZ LIBEREC